Wie zijn wij

 

De Fotoclub Castricum bestaat al sinds 1956 en houdt momenteel om de twee  weken een clubavond in dorpshuis De Kern op dinsdagavond. We bespreken dan foto’s en doen dat op afwisselende manieren, wel steeds opbouwend en met de bedoeling om van elkaar te leren.

Op de tussenliggende dinsdagavonden bespreken we ingestuurde foto’s tijdens een online zoomsessie, voor de liefhebbers.

Wij stellen per halfjaar een programma op waarin ook de fotografische thema’s zijn aangegeven; mocht iemand echter van het thema willen afwijken dan is dat ook mogelijk.

Van half mei tot half september houden wij ons zomerreces, wat echter niet betekent dat er in die tijd dan niets gebeurt.

Binnen de club zijn namelijk nog twee werkgroepen actief, te weten de groep Natuurfotografie en de groep Architectuur- en Straatfotografie. Die spreken in onderling overleg een aantal uitstapjes af de natuur in of naar een stad. En die uitstapjes gaan ook in de zomerperiode gewoon door.

Twee keer per jaar presenteert elke werkgroep via de beamer de resultaten van hun uitstapjes tijdens een clubavond in De Kern.

Soms wordt er een digitale avond ingepland en dan bespreken we technische zaken die te maken hebben met fotografie (bijv. het instellen van fotoapparatuur) en/of het bewerken van foto’s met bijv. Photoshop / Lightroom). Er is altijd wel iemand van de aanwezige leden die een oplossing kan aanreiken.

Jaarlijks wordt ook een gastspreker uitgenodigd die de gehele clubavond de tijd krijgt om zijn of haar fotografisch werk te presenteren, zowel in beeld als woord.

Interesse om een keer een clubavond bezoeken en de sfeer te proeven?

Altijd mogelijk, laat het wel even van te voren weten aan de secretaris: Karinkalshoven@hotmail.com