Wie zijn wij

 

De Fotoclub Castricum vierde in 2016 haar 60ste verjaardag! 

Het zal duidelijk zijn dat het in een fotoclub draait om het maken van foto’s.

Op onze wekelijkse clubavonden in De Kern houden we ons bezig met het laten zien van foto’s en het bespreken ervan. Het werk wordt in print en soms op beamer getoond.

Dat bespreken van foto’s doen we op afwisselende manieren, maar wel steeds opbouwend en met de bedoeling om van elkaar te leren.

Meerdere keren per jaar is er een digitale avond, dan bespreken we zaken die te maken hebben met het bewerken van foto’s met Photoshop. Hier kun je een technisch probleem voorleggen waarvoor altijd wel iemand van de andere aanwezige leden een oplossing kan aanreiken.

Jaarlijks wordt ook een gastspreker uitgenodigd die de gehele clubavond de tijd krijgt om zijn of haar fotografie, zowel in beeld als woord, de revue te laten passeren.

Soms fotograferen we in clubverband tijdens een door de club georganiseerde excursie, maar vaker nog trekken kleine werkgroepjes er op uit met als onderwerp bijvoorbeeld Natuurfotografie of Architectuur- en Straatfotografie

Een keer een clubavond bezoeken om de sfeer te proeven is altijd mogelijk. Laat het wel even van te voren weten aan de secretaris: c.v.d.maarel@hotmail.com